010218_MMC_Chan Shih Chang (TWN) 01

Chan Shih Chang of Taiwan