010218_MMC_Chan Shih Chang (TWN) 02

Chan Shih Chang of Taiwan